ICT Pro

ICT Pro és una plataforma per al seguiment de projectes TIC a través d'una interfície web que proporciona informes, parts de treball, documentació i informes certificats d'esborrat segur de dades.


Per a la realització del projecte s'ha definit una estratègia basada en la realització de 3 línies de desenvolupament:

Objectiu i finalitat del projecte

Amb ICT Pro es pretén: