DashPro

L'objectiu del projecte DashPro és el desenvolupament d'una Plataforma de Tramitació d'Expedients amb utilitats de Quadre de Comandament que permeti millorar i facilitar la gestió d'expedients de l'Administració Pública utilitzant les últimes tecnologies de la informació, per tal de reduir el volum de paper i millorar els processos de gestió interns.


La unificació d'aquestes dues tecnologies, que fins ara s'havien mantingut allunyades, permet oferir als directius d'empreses o administracions la possibilitat de crear i utilitzar quadres de comandament vinculats amb la seva gestió d'expedients i fins i tot amb els seus sistemes de gestió comptables (ERPs) o qualsevol altre sistema susceptible de relacionar-se amb els expedients.

A través de la plataforma la informació seria compartida per tots els empleats amb una adequada gestió de permisos d'accés i alhora facilitaria el coneixement de l'estat de tramitació de cada expedient.

Objectius i finalitat del projecte

Amb el desenvolupament de DashPro es pretén:

Més informació


Consorci

Dashpro-Plataforma de Tramitación de Expedientes es un proyecto realizado por Pixelware, Eurosistemas Placom y Anova IT Consulting en colaboración con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento con número de expediente TSI-020502-2009-17, y ha sido financiado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación 2008-2011 y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea (UE).

En col laboració amb

  Placom   

Cofinançat per