Anova

Anova IT Consulting és una empresa espanyola especialitzada en el desenvolupament de solucions relacionades amb les tecnologies de la informació, reenginyeria de processos, seguretat, disseny i execució de projectes de I+D+i, comerç electrònic i formació. Col·labora amb entitats nacionals i internacionals en projectes de I+D.

En particular, Anova IT Consulting ha enfocat la seva activitat en I+D+i en les següents línies dins de l'àmbit de les TIC: